Home » Info »

Agjensi turistike Gjermani Kosove Zvicerr

 

Agjensi turistike Gjermani KosoveAgjensi turistike Gjermani, Zvicërr, Austri, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni:
Fluturime me aeroplan modern, udhëtime me autobus, pushime.
Platforma profesionale, për marketingun e agjensisë turistike, biletat.de operon si një urë lidhëse në mes të pasagjerëve dhe agjensive turistike të cilat ofrojnë udhëtime me autobus, fluturime me aeroplan, pushime verore dhe dimrore etj.

Duke pasur parasysh numrin e madhë të vizituesëve, jemi të interesuar që në kët platformë, tju ofrojmë sikur pasagjerëve ashtu edhe agjensive turistike shërbimin më të mirë: Pasagjeri e ka mundësinë ta gjej agjensinë e cila i ofron udhëtim, fluturim apo pushim, kurse agjensia e ka mundësinë ta rritë numrin e klientëve dhe të jet e suksesshme.
Në kët platformë mundeni të gjeni shumë agjensi turistike që ofrojnë fluturime nga të gjitha qytet e mëdha të Gjermanisë, Zvicrres, Belgjikes, Italise etj… drejt aeroportit të Tiranës, Prishtinës dhe aeroportit të shkupit. Njëherit udhëtime me autobus nga dhe për shtetet më lartë.

Çka është agjensia turistike?
Një agjensi turistike është një strukturë e biznesit në turizëm.
Ajo ofron të gjitha llojet e pushimeve, udhëtimeve afariste dhe private. Agjensia mund të shfaqet si operatorë turistikë ose ndermjetsues (agjent) udhëtimesh.

| München Prishtine | Rerzervimi i biletes se aeroplanit |
| Aeroplani Stuttgart Prishtine | Per Prishtine per Shkup |